Česká
Lékařská
Komora

Okresní
sdružení
lékařů

v Liberci

Česká lékařská komora
Okresní sdružení lékařů v Liberci

  • Česká lékařská komora je samosprávná stavovská organizace sdružující všechny lékaře na území České republiky. Členství v komoře je pro všechny lékaře povinné. Jejím posláním je především dbát, aby členové komory vykonávali své povolání odborně a v souladu s etikou. Dále zaručuje odbornost svých členů, hájí jejich práva a zájmy a chrání jejich profesní čest. Je oprávněna nad nimi vykonávat v souladu se zákonem disciplinární pravomoc.Čestná medaile ČLKOkresní shromáždění

Informace o České lékařské komoře